Værd at vide om din virksomheds regnskab og økonomi

Udgangspunktet for at have en erhvervsdrivende virksomhed er, at man ønsker at tjene penge. Formålet skal altså være erhvervsmæssigt.

Grunden til, at jeg skriver det er, at vi skal skelne mellem hobbyvirksomheder og erhvervsdrivende virksomheder. Hvis du har en hobby, som du godt kan tjene lidt penge på, men ikke har tænkt dig at drive virksomheden professionelt – og det ikke er afgørende, om du kan tjene penge på virksomheden eller ej – er det nok en hobbyvirksomhed, og så kan du læse mere om hobbyvirksomheder her.

Denne side er for dig, som vil starte en erhvervsdrivende virksomhed. Enten på fuld tid eller deltids. At man udfører arbejdet uden for normal arbejdstid – i det, som andre kalder fritiden – betyder ikke, at det er en hobbyvirksomhed, den kan godt være erhvervsdrivende alligevel. Det kommer an på karakteren af virksomheden, formålet med den og om indgangsvinklen til at drive virksomheden er professionel.

Når virksomheden starter, får du en række nye udfordringer: Salg, produktion og administration, for nu at nævne nogle af dem, som er vigtige for mange virksomheder. Siden de fleste ikke starter virksomhed med det formål at ordne regnskaber, skemaer, statistik til det offentlige og den slags, gælder det om, at tilrettelægge økonomien, herunder regnskabsarbejdet, sådan at det opfylder tre krav:

  1. Det skal være lovligt
  2. Det skal være så let som muligt
  3. Du skal kunne få de oplysninger, du skal bruge for at styre virksomheden

Det er med de tre punkter in mente, du kan læse de følgende sider:

Inden du starter, skal du have gjort dig nogle økonomiske overvejelser. Og have det indledende papirarbejde på plads, så du kan fokusere på salg og produktion, når du går i gang, uden at opleve for mange administrative benspænd.

Alle virksomhedsejere skal være orienteret om, hvordan man finder ud af at betale SKAT.  Det handler om, hvilke udgifter, man kan trække fra sine indtægter, inden resultatet oplyses til skat. Derfor er skattemæssige fradrag interessante.

Der er forskel på selskaber og personligt ejede virksomheder. Du kan læse om forskellen på de forskellige virksomhedstyper her.

Mange virksomheder skal momsregistreres og afregne moms, men nogle er momsfritagede. Find ud af, om du hører til den momsede eller ikke-momsede virksomheder type her.