Budgetter

(Filer i bunden af siden.)

Budgettet er dine forventninger til fremtiden udtrykt i tal.

Ved hjælp af budgetter kan du få et overblik over, om dine planer og forudsætninger holder – det vil sige om din
virksomhed giver et tilfredsstillende økonomisk resultat. Budgetter er også et almindeligt redskab i kommunikationen mellem virksomhedens ledelse og dens rådgivere. Hvis du har brug for en kassekredit eller anden form for kredit for at kunne etablere virksomheden, vil bankrådgiveren forvente, at du kan redegøre for dine planer og forventninger blandt andet ved hjælp af budgetter.

Der er især tale om fire forskellige budgetter:

Privatbudget
I privatbudgettet gør du op, hvor meget du har brug for at tjene, for at kunne betale dine faste udgifter og have et rimeligt beløb til privatforbrug. Hvis du har indtægter ud over virksomheden, indgår de i privatbudgettet.

Etableringsbudget
Etableringsbudgettet er dit startbudget: Hvad koster det at starte firmaet? Eller at starte en ny aktivitet inden for en eksisterende virksomhed. Her er der tale om både engangsudgifter, f.eks. til lokaleindretning, køb af produktionsudstyr mv., og også andre nødvendige investeringer eller pengebindinger, f.eks. betaling af
depositum, goodwill eller tilsvarende. Man kan sige, at alle de udgifter, som skal afholdes, før virksomheden faktisk kan begynde at sælge noget, er omfattet af etableringsbudgettet.

Driftsbudget
Driftsbudgettet viser, hvordan dine indtægter og udgifter fordeler sig månedligt hen over et år. Det kan være relevant at lave driftsbudgetter også længere frem i tiden, men her kan man opgøre tallene kvartalsvis eller årligt. Især hvis det første år viser et underskud eller et meget beskedent resultat, kan det være interessant at se på år 2 og 3 også.

Likviditetsbudget
Hvor driftsbudgettet viser indtægterne og udgifterne, handler likviditetsbudgettet om, hvornår der finder ind- og
udbetalinger sted. Hvis du som momsregistreret sælger en ting for 1.000 kr., er de 800 kr. en indtægt og de 200 kr. er moms, som du skal af med igen ved næste momsafregning. I likviditetsbudgettet gør du op, hvor hårdt dine likvider (altså din bankkonto og andre kontante beholdninger) er presset på forskellige tidspunkter. Lige netop likviditetsbudgettet plejer bankrådgivere at interessere sig meget for, for her kan man direkte aflæse lånebehovet f.eks. i form af en kassekredit.

Herudover kan du måske også støde på begrebet statusbudget eller balancebudget:
Et statusbudget viser, hvor meget firmaet ejer, f.eks. varelager, anlægsaktiver (maskiner, biler, bygninger),
depositum i lokaler, midler på bankbogen, tilgodehavender hos kunder osv. Og hvordan man har finansieret disse værdier. Det kan være ved hjælp af indskud i virksomheden, banklån, skyldig moms/skat/øvrige kreditorer eller værdierne kan være skabt ud fra årets resultat. Der er to kolonner: Aktiver og Passiver, og de to kolonner skal være i balance. På bundlinien er værdien af aktiver og passiver i en virksomhed lige store. Statusbudgettet opgøres pr. en bestemt dato, f.eks. 31.12.

Budgetter er altid et talmæssigt skøn over forventninger, selvom dine vurderinger generelt er bedre, jo mere de er underbygget af fakta og beregninger. Jo længere ud i fremtiden man skønner, jo mere usikkert bliver budgettet. Derfor er det almindeligt at følge op på budgettet i løbet af året. Det gør man ved at sammenligne sit budget (de skønnede tal) med de faktiske regnskabstal. Denne budgetopfølgning er det vigtigste styringsredskab i mange virksomheder.

Når du starter, er det især etablerings- og driftsbudgettet, som er af interesse. Etableringsbudgettet for at finde ud af, hvor mange penge, du skal investere for at komme i gang. Og driftsbudgettet for at undersøge, hvor meget, du skal sælge, for at kunne dække de faste omkostninger, herunder eventuel løn til dig selv.

Filer, du kan downloade og bruge til dine budgetudkast (regneark):

Driftsbudget

Etableringsbudget

Vedr. privatbudget: Spørg din bank, de har nok noget inde i netbanken, du kan bruge. Og hvis du senere skal tale med dem om kredit, så vil de gerne have, at man bruger deres systemer.

webinaret taler jeg om, hvordan man bruger budgetskemaerne, så hvis du er usikker på det – meld dig til :).

Videre til moms.