Skat

Den skattepligtige indkomst (og for enkeltmandvirksomheder ejerens ”løn”) opgøres sådan:

Indtægter
– udgifter med skattemæssigt fradrag
= Skattepligtigt resultat

Det er derfor vigtigt at vide, hvilke udgifter, der er fradragsberettigede, og hvilke der ikke er.  Du skal ikke snyde i skat, men du skal heller ikke snyde dig selv. For nogle selvstændige er det svært at vænne sig til at tage stilling til, om en udgift vedrører virksomheden eller om den vedrører privaten, men det er vigtigt at få delt udgifterne rigtigt op.

Kører du med offentlige befordringsmidler både for firmaet og privat, så hav to rejsekort.  Del dine indkøb i supermarkedet op, så virksomhedens indkøb er på en kvittering (og betales med firmadankortet) og de private på en anden (og ikke med firmadankortet!) .

Hver virksomhed kan trække de udgifter fra, som medgår til at

”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”.  (Statsskatteloven § 6.)

Det er forskelligt, hvad vi har brug for, og derfor kan ikke alle virksomheder trække de samme udgifter fra.

Almindelige fradragsberettigede udgifter er vareforbrug, udgifter til personale og lokaler, administrationsudgifter (f.eks. kontorartikler, forsikringer, revisor, faglitteratur mv.), kørsel/anden personbefordring og reklameudgifter.  Men så let er det selvfølgelig ikke.  Der er mange undtagelser, denne liste er langt fra fyldestgørende, men her er nogle stikord:

Vareforbrug: Kun de varer, der er brugt til videresalg. Varelageret er ikke skattemæssigt fradragsberettiget.

Erhvervslokaler i privatboligen: Mange og skrappe krav skal være opfyldt, herunder at rummet faktisk skal være ubeboeligt, hvilket man må sige det er, hvis du f.eks. indretter en klinik i en del af din bolig. Spørg SKAT i hvert enkelt tilfælde. Udgifterne, herunder el, varme, vand og evt. ejendomsskat beregnes, sådan at den procentvise fordeling mellem privat og erhverv, kan opgøres.

Kørsel i privat bil: Man fører kørselsregnskab og udbetaler sig selv skattefri kilometerpenge efter statens satser.  I 2015 er det 3,70 kr. pr. km. for de første 20.000 km., herefter falder satsen til 2,05 kr. pr. km. Du kan få en kørebog på alle tankstationer.

Telefon, internet og hjemmearbejdsplads: Som selvstændig vil du være omfattet af reglerne for fri telefon, med mindre du har helt adskilte telefoner og aldrig bruger den private til firmaopringninger eller omvendt. Det er en god ordning, som gør, at du bliver beskattet af 2.600 kr. årligt, men til gengæld kan betale hele telefonregningen via firmaet, og internettet derhjemme er der også fradrag for.

Arbejdstøj til brug i virksomheden: Ja. Men ikke tøj, som også kan/vil blive brugt privat. Tøjet er kun fradragsberettiget, når det bliver mere slidt eller mere beskidt, end det ville blive ved normal brug.

Repræsentation: Kun 25% af udgiften er fradragsberettiget . Og du skal kunne redegøre for hvem, du har spist med/givet gaver og i hvilken anledning.

Pointen er, at hver gang du afholder en udgift som selvstændig, skal du tage stilling til, om udgiften vedrører firmaet eller privaten. Hvis det er firmaet, skal udgiften registreres i dit regnskab. Hvis der er tale om en privatudgift, skal du ikke bogføre udgiften, fordi det kun er udgifter, som medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde din indkomst i firmaet, der er skattemæssigt fradrag for.

Regnskabsskolen har udgivet ”Bogen om fradrag”, som du kan købe, hvis du gerne vil være sikker på, at du ikke snyder dig selv, men heller ikke snyder i skat. Og de skattemæssige fradrag har vi også en del om på webinarerne, hvor jeg også kommer ind på, hvad man gør med de store anskaffelser, som ikke giver fuldt fradrag i det år, man køber dem.

Videre til praktiske råd.