Virksomhedsform

Vi skelner grundlæggende mellem to forskellige måder at organisere en virksomhed på:

1. Personligt ejede virksomheder

2. Selskaber

De personligt ejede virksomheder

Enkeltmandsvirksomheder:
En enkeltmandsvirksomhed er identisk med ejeren, Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. For at du kan registrere en enkeltmandsvirksomhed og få et CVR-nummer, kræver det, at virksomheden kan registreres for mindst et af følgende:

  • momsregistrering
  • lønsumsafgift
  • arbejdsgiver
  • import fra eller eksport til lande uden for EU

Der kræves ikke noget indskud for at starte en enkeltmandsvirksomhed, og virksomheden skal ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen – det med den årlige indberetning og skat sker på den personlige selvangivelse (som vokser lidt i omfang, når man får sig et firma).

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV):
Når du opretter en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), får du et CVR-nummer og kan drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. En PMV er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse som en erhvervsdrivende virksomhed men ikke i så stort et omfang, at du skal momsregistreres.

For de personligt ejede mindre virksomheder gælder, at de:

  • kun har én ejer (personligt ejet)
  • har en årlig momspligtig omsætning under 50.000 kr.

Interessentskaber:
Interessentskaber (I/S) reguleres af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. De har mindst to ejere, kræver ikke indskud af startkapital, og mindst en af ejerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Interessentskaber (I/S) kan sidestilles med enkeltmandsvirksomheder, men de har dog mindst 2 ejere (interessenter). Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Ejerne i et interessentskab kan både være personer og virksomheder.

Der skal laves en I/S-kontakt mellem interessenterne i forbindelse med start af virksomheden – og den skal vedhæftes, når man etablerer virksomheden på virk.dk.

Selskaberne

Da den administrative opgave er mindst i de personligt ejede virksomheder, og man for eksempel ikke skal indsende årsrapport mv., er det ofte et godt valg, når man starter virksomhed. Er der tale om et samarbejde mellem flere eller en virksomhed, hvor særlige forhold taler for, at den skal være adskilt fra privatpersonen, kan det måske svare sig at lave et selskab i stedet. Den mest brugte type er anpartsselskabet, ApS.

Økonomien i selskaberne kører efter et andet regelsæt end de personlige virksomheder. Blandt andet skal ejeren have løn via lønseddel (med A-skat, AM-bidrag og hele molevitten) eller ved at hæve udbytte, som er vedtaget på en generalforsamling. I de personlige virksomheder hæver man bare overskud og betaler B-skat af det.

Anpartsselskaber:
Anpartsselskabet kan ejes af en eller flere anpartshavere, og hver anpartshaver hæfter kun med deres indskud. Der skal være mindst 50.000 kr. i anpartskapital

Opstarten af et anpartsselskab kræver enten, at man sætter sig meget grundigt ind i reglerne – der er en række papirer og kontrakter, der skal udfærdiges, eller får hjælp til det. Det koster som hovedregel mellem 2.000 og 3.000 kr. at få stiftet et selskab af en af de advokater, som specialiserer sig i den slags. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om etablering af ApS-er. Den er her: vejledning-om-etablering-af-anpartsselskaber.

Iværksætterselskaber:
IVS-erne følger de samme regler som anpartsselskaberne, men man kan stifte et IVS med mindre indskudskapital: Ned til 1 krone. Til gengæld er der særlige regler, der skal følges angående anvendelsen af virksomhedens overskud, indtil man har sparet nok sammen til at kunne omdanne til et anpartsselskab. Men ellers følger de de samme regler. Erhvervsstyrelsen har også udgivet en vejledning om IVS-er: vejledning-om-ivs.

Aktieselskaber:
Mange af de større virksomheder i Danmark er aktieselskaber, A/S. Aktieselskaberne har en større indskudskapital end anpartsselskaberne og der er også nogle (få) skrappere krav til dem i selskabsloven. Hvis du overvejer et aktieselskab, bør du under alle omstændigheder tale med en rådgiver.

Videre til budgetter.